Prisliste

Aktivitet/ medlemskap: Innhold/pris:
12 mnd binding

Kr 629,- pr mnd, administrasjonsgebyr kr 149,-.

Student

Kr 565,- pr mnd, Administrasjonsgebyr kr 149,-.
Kun 9 mnd binding!

Senior - fra fylte 65 år, evt ufør/pensjonist

Kr 545,- pr mnd, administrasjonsgebyr kr 149,-.
Ingen binding! Kan fryse medlemskapet uten dokumentasjon.

Ungdomsmedlemskap

545,- per mnd. Ingen bindingstid/administrasjonsgebyr kr 149,-

Fra det året du fyller 16 til fylte 18 år.
Medlemskapet må godkjennes av foreldre/foresatte.
Time hos treningsveileder anbefales for alle under 18 år.

Medlemskap uten bindingstid

Kr 719,- pr mnd og administrasjonsgebyr kr 399,-.

Bedriftsmedlemskap

Mange bedrifter har avtaler med oss. Dette gir  rabatterte priser for de ansatte og ingen administrasjonsgebyr. Ta kontakt for mer info.

Familiemedlemskap

1 person må betale full pris. 10% rabatt på gjeldende månedspris på resterende familiemedlemmer.


Må være minimum 3 på avtalen, gjelder foreldre og barn. Medlemmet som betaler full pris vil bli fakturert for alle i familien. Kan ikke kombineres med bedriftsavtaler. Adm.gebyr kr 149 ved nytegning av medlemskap.

Alle medlemskap (unntatt Breverud) er inklusiv:

- mulighet for  å forhåndsreservere plass på timer i online-booking

- Spenst fordelene hos våre samarbeidspartnere

Klippekort - 10 klipp:

Student/Senior: Kr 1400,-
Ordinær: Kr 1700,-

Ukes- og månedskort

Ukeskort - ordinært kr 300,- (inkl. nøkkelkort)

2 ukeskort - ordinær kr 600,- (inkl. nøkkelkort)

Månedskort - student kr 650,- - ordinært kr 800,- (inkl. nøkkelkort)

Månedskort/ukeskort, klippekort og Breverudmedlemskap er IKKE inklusiv:

- mulighet for forhåndsreservere plass på timer i online booking

- treningsveiledning

- Spenst fordelene

 

Spenst Alta, avd. Breverud

Kr. 335,- pr. måned, Ingen binding. Administrasjonsgebyr  kr 199,-

Månedskort Kr. 650,-

Prisøkning på medlemskap

Medlemsprisen justeres hvert år pr 1.januar uten forvarsel, også i bindingstiden.

 

Frys av medlemskap

Medlemskapet kan fryses i perioder man ikke kan trene, minimum 1 måned, maksimum 12 måneder. Fryses fra dato til dato.

Medlemskapet kan fryses av følgende grunner:

Sykdom/skade som er dokumentert med legeattest og som medfører at man ikke kan trene

Svangerskap som er dokumentert og som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene

Utestasjonering i forbindelse med jobb/studier som er dokumentert

Militærtjeneste som er dokumentert

Borteboerstudenter som skal på jule/påske eller sommerferie. Må føre hjemadressen på fryssøknaden, trenger ikke annen dokumentasjon. Kan fryse en måned i forbindelse med jule- og påskeferie og 3 måneder i perioden 01.06.-.01.09.

Junior- og seniormedlemskap kan fryses uten dokumentsjon

Reise som varer over 2 måneder og som kan dokumenteres (kan være ferie)

Oppsigelse av medlemskapet

- Oppsigelsestiden er en -1- måned regnet fra første måneskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på senteret.

- Dersom kontrakten skal avsluttes etter en bindingstid på eksempelvis 12 måneder må oppsigelsen skje før eller innen utløpet av den 11. måneden.

- Oppsigelsen må være skriftlig. Mail er godtatt.

- Dersom medlemmet ikke har mottatt en skriflig bekreftelse på at oppsigelsen er registrert innen 14 dager, må medlemmet selv ta kontakt med senteret.

- Medlemskapet kan avsluttes i bindingstiden dersom medlemmet kan dokumentere at de ikke kan trene på senteret pga eksempelvis flytting eller sykdom. Oppsigelsestiden er også her en -1- måned fra første månedsskifte.

Vi tar forbehold om eventuelle feil i prislisten. Ta kontakt på telefon eller firmapost@spenstalta.no for mer informasjon.
Spenst Alta
Bossekopveien 117
9511 Alta
Tlf. 99 44 15 00
E-post firmapost@spenstalta.no

Avd. Breverud
Thomasbakkveien 22
9511 Alta
Tlf. 99 44 15 00
E-post firmapost@spenstalta.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern